Behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt)

Kronisk marginal periodontitt er en betennelse i vevet (periodontiet) som omgir tennene, og er en lidelse som i varierende grad rammer de fleste voksne mennesker. I alvorlig grad kan tenner til slutt løsne. Tilstanden ble tidligere kalt Pyrrea.

Sykdommen gir vanligvis meget svake eller ingen subjektive symptomer og er svært sjelden før 30-35 års alder. De tegn pasienten kan merke er økt bevegelighet av en eller flere tenner eller at en tann forandrer stilling. Selv uten behandling vil sykdommen i de fleste tilfelle ikke medføre store konsekvenser for tannsettet, men noen (antydningsvis 5-10% av befolkningen) vil uten behandling oppleve å miste flere tenner i løpet av livet dersom tilstanden ikke behandles, og noen ytterst få vil kunne bli helt tannløse.

Årsaker til periodontitt

Den utløsende årsak til periodontitt antas å være den normale bakterieflora i munnhulen i form av bakteriebelegg (plaque) på tennene. Slik bakteriebelegg finnes i varierende mengde hos alle mennesker, men man reagerer forskjellig på dette. Dette kan skyldes variasjoner i immunforsvaret, arv, generelle sykdommer, røyking, emosjonelt stress og medisiner (som kan være gitt for andre tilstander). I mange tilfeller er vi ikke i stand til å forklare hvorfor noen er mer utsatt enn andre.

Diagnose og behandling
Diagnose og behandling av periodontitt er helt avhengig at det kliniske bildet, pasientens alder og generelle helsetilstand. Tannlegen starter med en grundig undersøkelse der sykdommens alvorlighetsgrad kartlegges. Det lages deretter et individuelt tilpasset behandlingsopplegg.

God munnhygiene er en forutsetning for at behandlingen av periodontitt skal bli vellykket. Behandlingen vil derfor innledes med hygieneopplæring. Det blir da demonstrert korrekt børsteteknikk og gitt opplæring i bruk av hjelpemidler for renhold mellom tennene.

Neste behandlingstrinn består i å fjerne belegg og tannstein fra tennenes rotoverflate. Målet er å etterlate glatte rotoverflater slik at det blir lettere å holde tennene rene.

Behandlingen er tidkrevende og strekker seg vanligvis over flere tannlegebesøk.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med kirurgisk behandling for å få tilgang til rotoverflatene og kontroll over periodontitten.

Plakk og tannstein dannes hele tiden. Etter endt behandling vil det derfor være nødvendig med oppfølgende kontroller og rens av tennene for å holde periodontitten i sjakk. Munnhygienen må kontrolleres, og instruksjonen må gjerne repeteres.

Selv om periodontittbehandlingen utføres korrekt og etter beste evne, kan man ikke utelukke at tenner likevel går tapt på sikt.

Andre forhold ved periodontitt

  • Det er påvist at røyking fremskynder utviklingen av periodontitt og gir et dårligere behandlingsresultat. Det er derfor anbefalt å slutte å røyke.
  • Stress, nedsatt immunforsvar, enkelte sykdommer og medisinbruk kan gjøre at nedbrytningen av kjevebenet skjer raskere. Arv er også en viktig faktor. Vær derfor ekstra oppmerksom dersom du vet at andre i familien har hatt problemer med tannkjøttet.
  • Etter folketrygdloven § 5-6 kan det gis stønad til systematisk behandling av periodontitt. Det kan også gis stønad til å erstatte tenner som er gått tapt som følge av periodontitt.

Bestill time i dag