Rotfylling (endodonti)

Når må man rotfylle en tann?

Rotfylling er en behandling som blir aktuell når tann-nerven og nerverommet (pulpa) blir veldig alvorlig skadd. Da må vi rense ut nerverommet og fylle tomrommet. Pasienten har ofte smerter og ubehag før en rotfylling må gjøres, andre ganger oppdages slike tenner ved rutineundersøkelser.

Hovedårsaken til rotfylling skyldes kariesangrep (hull) som er kommet helt inn til pulpa. Da trenger bakterier inn, det blir en inflammasjon (betennelse) og det kan føre til en permanent skade.
Andre årsaker kan føre til utvikling av betennelsen i nerven. Tenner med dype fyllinger må noen ganger rotfylles. Jo dypere fyllingen er, desto større sjanse er det for at nerven kan ta skade. Noen ganger må tenner med sprekkdannelser rotfylles. Rotfylling kan også være nødvendig dersom tannen har vært utsatt for et traume/slag. Da kan “nerven” bli ødelagt og senere invadert av bakterier.

Bilde som viser innsiden av en tann

Behandling

Ved behandling med rotfylling, blir det infiserte nervevevet i rotkanalen fjernet med egnede instrumenter. For at tannlegen skal kunne gjøre rotfyllingen under best mulige forutsetninger, setter man på en gummiduk (kofferdam) over tannen for at den skal holdes isolert fra munnhulen. Når tanna er ferdig renset desinfiseres rotkanalene og fylles med et rotfyllingsmateriale som oftest et plastmateriale (guttaperka) sammen med en sealer (sement).

Noen ganger kan man rotfylle ferdig en tann på en enkelt seanse, men i blant kan det ta litt tid å utføre en rotfylling. Rotkanalene kan være trange og bøyde, noe som kan gjøre arbeidet vanskeligere, og føre til at tannlegen ikke kan utføre en tilfredsstillende behandling. I slike tilfeller kan det være aktuelt med en liten operasjon for å fjerne betennelsen rundt rotspissen, en såkalt rotspissamputasjon.

Etter rotfyllingen kan det være noe smerter fra tannen noen dager. Disse går normalt over, men fortsetter smertene må du kontakte tannlegen.

En rotfylt tann er «sprøere» ettersom man har fjernet nerven og sirkulasjonen i tannen. Tannen er ofte svekket i utgangspunktet på grunn av en stor fylling. I tillegg reagerer ikke en rotfylt tann på samme måte overfor trykk sammenlignet med en tann som ikke er rotfylt. Det betyr at man ubevisst kan overbelaste en rotfylt tann slik at den knekker. Knekker den på langs er det dessverre nødvendig å trekke tannen.

Hvis tannen er meget svekket etter rotfylling vil tannlegen anbefale pasienten å sette krone på tannen.

En rotfylt tann kan forandre farge med tiden. Rotfylte tenner blir av og til blå-grå (misfarget) og fargeforskjellen kan bli så stor at man vil korrigere dette estetisk. Man kan bleke tannen på innsiden. Dette gjøres på klinikken av en tannlege.

Bestill time i dag